Доставимо за 24 години
Галузеве рішення "1С:Підприємство 8. Аптека для України" розширює функціональні можливості типового рішення "Роздріб 8 для України" для роботи зі специфічним асортиментом (лікарські засоби, товари медичного призначення) і бізнес-процесами аптек (посерійного облік лікарських засобів, контроль фальсифікатів і термінів придатності, контроль правил ціноутворення і т.д.), як у варіанті одиночної аптеки, так і мережі аптек.
11 700,00 грн
В корзину В корзині
Задати питання
З метою забезпечення комфортної експлуатації галузевого рішення до його складу включена ліцензія на використання типової конфігурації "Роздріб для України". Користувачі зможуть вибирати, чи використовувати їм спеціалізоване галузеве або універсальне типове рішення, що може виявитися затребуваним, наприклад, при перепрофілюванні в магазини - у цьому випадку не буде потрібно купувати нові програмні продукти.

Короткий опис функціональних можливостей

Галузеве рішення "1СПідприємство 8. Аптека для України" (коротка назва - "Аптека 8 для України") розширює функціональні можливості типового рішення "Роздріб 8 для України" для роботи зі специфічним асортиментом (лікарські засоби, товари медичного призначення) і бізнес-процесами аптек (посерійного облік лікарських засобів, контроль фальсифікатів і термінів придатності, контроль правил ціноутворення і т.д.), як у варіанті одиночної аптеки, так і мережі аптек.

"Аптека 8 для України" призначено для автоматизації оперативного і управлінського обліку, аналізу та планування операцій в роздрібній торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення, як у форматі одиночних аптек, так і роздрібної аптечної мережі.

"Аптека 8 для України" дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах та облік грошових коштів у касах аптек.
Основні функціональні можливості галузевого рішення:

  • Оформлення приходу лікарських засобів від контрагента на склади аптек, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
  • Оформлення переміщення лікарських засобів між аптеками, внутрішніми складами аптек, аптеками і складами підприємства, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
  • Оформлення повернень товарів від покупців (реалізовані механізми автоматичного створення необхідних документів при поверненні "Не День у День" у режимі РМК);
  • Оформлення документів інвентаризації лікарських засобів ("Інвентаризація товарів", "Списання товарів", "Оприбуткування товарів");
  • Оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів безпосередньо в аптеках;
  • Оформлення документів переміщення грошових коштів між аптеками, внутрішніми касами аптек, аптеками і касами підприємства;
  • Оформлення чеків продажу, і після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині, з урахуванням повернених товарів на зміну;
  • Робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення / не повернення торгової поступки еквайрер при поверненні товарів;
  • Можливість використання процентних знижок по дисконтних картах (накопичувальні знижки), знижки з поділом по аптеках, знижки контрагентам, знижки на суму чека, знижки за часом дії, по кількості товару, по виду оплати;
  • Підтримка торгового обладнання: фіскальні реєстратори, термінали збору даних, сканери штрихкодів, вагове обладнання, дисплеї покупця, платіжні термінали, рідери магнітних карт.

Застосування галузевого рішення для автоматизації аптек, аптечних кіосків та мереж аптек дозволить істотно скоротити витрати і терміни введення системи в експлуатацію, по відношенню до універсальних рішень, завдяки реалізації в ньому основних бізнес-процесів, властивих успішним підприємствам цієї галузі.

У конфігурації "Аптека для України" ведеться облік по серіях для лікарських засобів. Серійний облік лікарських засобів реалізований на базі механізму характеристик.

Рішення дозволяє вести облік життєво необхідних і важливих лікарських засобів, обов'язкового аптечного асортименту і спеціалізованих груп, облік аналогів лікарських засобів, що дозволяє знайти заміну відсутньому лікарському засобу або товару. Реалізований механізм завантаження / вивантаження документів із зовнішнього файлу (формати txt, dbf, xls, mxl, exp, mmo).

У документах здійснюється контроль фальсифікованих препаратів, а також серій з вичерпаним терміном придатності.

Інформаційні бази, створені на основі галузевого рішення "Аптека 8 для України", мають можливість роботи в режимі розподілених інформаційних баз (РІБ) з чітким поділом документообігу по аптеках, де в головному вузлі РІБ консолідується інформація по всіх аптеках мережі. Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

Поряд з РІБ "Аптека 8 для України" може автоматично обмінюватися інформацією з керуючою інформаційною системою (back-office) в дуплексному режимі. У якості керуючої системи для "Аптека 8 для України" може використовуватися "Управління торгівлею для України" редакції 2.3 і "Управління торговим підприємством для України". У керуючій системі можна створити необмежену кількість вузлів конфігурації "Аптека 8 для України", які в свою чергу можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РІБ з головного вузла "Аптека 8 для України" адміністратором системи, наприклад, в головному вузлі РІБ, адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла , а також мати доступ до актуальної інформації про настройках користувачів ІБ, зроблених в режимі конфігуратора (або підприємства) безпосередньо у вузлах РІБ.

У "Аптека 8 для України" разом з можливістю вести облік по багатьох магазинах, реалізований облік по декількох організаціях, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації.

"Аптека 8 для України" може використовувати ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів в аптеки. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордером.

У системі реалізована можливість контролю установки цін на лікарські засоби відповідно до законодавства для кожної серії окремо. Є можливість роботи з типами цін номенклатури, які у разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін до роздрібної торгівлі, але бути скоригованими для роздрібного продажу в залежності від географічного положення аптеки. Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів "товарних" документів.

Галузеве рішення "Аптека 8 для України" акумулює в собі методичні рішення та найкращі практики підприємств роздрібної торгівлі, представлені в програмному продукті "Роздріб 8 для України" і накопичений досвід компанії 1С-Рарус на ринку автоматизації аптек.

Конфігурація «Роздріб 8. Аптека для України» є повністю відкритою, не містить захищених ділянок коду і не використовує апаратний захист.
Поврнутися до списку